Политика за поверителност

Ние управляваме сайта www.forum-bg.org.

Защитата на личната ви информация е много важна за нас. Нашият уебсайт е свързан с други национални здравни сайтове, сайтове на федерални агенции и понякога с частни организации. След като напуснете основния сайт на www.forum-bg.org, подлежите на правилата за поверителност на сайтовете, които посещавате. Ние не събираме никаква лична информация (PII) за Вас по време на Вашето посещение на Web сайтове www.forum-bg.org, освен ако не изберете да ни я предоставите. Ние обаче събираме някои данни за вашето посещение на нашия уеб сайт, за да ни помогне да разберем по-добре как обществото използва сайта и как да го направим по-полезен. Събираме информация от посетители, които четат, преглеждат и / или изтеглят информация от нашия уеб сайт. www.forum-bg.org никога не събира информация за търговски маркетинг или някаква друга цел, несвързана с мисията и целите на www.forum-bg.org.

Когато посетителите задават въпроси или коментари чрез онлайн формуляра Ask www.forum-bg.org, персоналът на www.forum-bg.org отговаря на запитванията и ги записва. Само определени членове на персонала, които изискват достъп до имейлите, за да отговорят, могат да разгледат или да отговорят на тях.